ප්‍රවීණ ගී පද රචක කැමිලස් පෙරේරා දිවි ගමනට සමුදෙයි

ප්‍රවීණ ගී පද රචකයෙකු වන කැමිලස් පෙරේරා මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී තිඛෙනවා. රෝගාතුරව සිටි ඒ මහතා වත්තල…