එංගලන්තයේ සිට පැමිණි කාන්තාවක් අතුරුදන්

විදෙස් ගතව සිට මෙරටට පැමිණි කිලිනොච්චිය ප්‍රදේශයේ කාන්තාවක් අතුරුදන්ව ඇති බවට පොලිසියට පැමිණිල්ලක් ලැබී තිඛෙනවා. ඇය…