වසර 5ක් 10ක් තුල ලංකාව වෙනස් කළ යුතුයි / කුමාර් සංගක්කාර

ඉදිරි වසර 5ත් 10ත් අතර කාලය තුල ශ්‍රී ලංකාව වෙනසකට ලක් කළ යුතු බව ශ්‍රී ලංකා…

අන්තර්ජාල ප්‍රවෘත්තියකට සංගක්කාරගෙන් ප්‍රතිචාර

තමන් සහ බිරිඳ සම්බන්ධයෙන් අන්තර්ජාලය හරහා පැතිර යන ප්‍රවෘත්තියක් සම්බන්ධයෙන් හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයකු වන…

සුපිරි ඉනිමකින් පසු ක්‍රිස් ගේල් සංගක්කාරට ස්තුති කරයි – Video

අබුඩාබි 10 තරගාවලියේ තරගයකදී වේගවත් ඉන්මක් ක්‍රීඩා කිරීමෙන් පසු එහි ගෞරවය කුමාර් සංගක්කාර වෙත පිරිනමන බව…