මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගමටත් කොරෝනා

කළුතර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම මහතාටද කොවිඩ් ආසාදනයවී තිබෙනවා. අද සිදුකළ පීසීආර් පරීක්ෂණයකදී මේ බව…

වෙල්ගමගේ නව පක්ෂයට එරෙහිව දයාසිරිගෙන් පැමිණිල්ලක්

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නාමයට සමානකම් තිබෙන නමකින් කුමාර වෙල්ගම මහතා නව දේශපාලන පක්ෂයක් ලියාපදිංචි කිරීමට…