කුරුවිට තරුණිය ඝාතකයාගේ තවත් තොරතුරු CC TV දර්ශන මගින් හෙළිවෙයි – Video

කොළඹ, වේල්ලවීදිය ප්‍රදේශයේ ගමන් මල්ලක මළ සිරුරක් දමා ගිය පුද්ගලයා සම්බන්ධ තවත් සී සී ටී වී…