කෘනාල් පාණ්ඩයාගේ ආශ්‍රිතයන්ට කොරෝනා නෑ / දෙවන T20 තරඟය අද පස්වරුවේ

‘කොවිඩ්’ ආසාදිත ඉන්දීය තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩක කෘනාල් පාණ්ඩයාගේ ආශ්‍රිතයන් වන ඉන්දීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සෙසු කිසිඳු ක්‍රීඩකයකුට…