උතුරු කොරියාව කෘෘස් මිසයිලයක් අත්හදා බලයි

උතුරු කොරියාව දිගදුර කෘෘස් මිසයිලයක් අත්හදා බලා ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය සදහන් කරනවා. පසුගිය සති අන්තයේදී මෙම අත්හදා…