පොදු ස්ථානවලට යෑමට එන්නත් කාඩ්පත අනිවාර්යයි

සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා සිය ට්විටර් ගිණුමේ සටහනක් තබා තිබේ. එහි දක්වා ඇත්තේ, ජනවාරි මස…

අද(20) රාත්‍රී 10 සිට ලබන 30 දක්වා රට වසා දැමේ.

අද (20) රාත්‍රී 10 සිට මෙම මස 30 වැනි දා දක්වා රට අගුළු දැමීමට තීරණය කර…

මෙම කන්නයේ පොහොර හිඟයක් නැහැ – අමාත්‍ය කෙහෙළිය

2018 සහ 2019 වසරවල පොහොර ආනයනය විශාල වශයෙන් සිදු කිරීම නිසා මෙම කන්නයට අවශ්‍ය පොහොර ප්‍රමාණය…