අතුරුදන්ව සිටි දරුවන් දෙදෙනා මීරිගම අවන්හලකදී සොයා ගනී

කොටදෙනියාව බාදුරාගොඩ ප්‍රදේශයේ දී අතුරුදන්ව සිටි දරුවන් දෙදෙනා සොයාගෙන තිඛෙනවා. පොලිසිය පැවසුවේ දරුවන් දෙදෙනා මීරිගම ප්‍රදේශයේ…