දවස් දෙකකදී කොටස් වෙළඳපලට බිලියන 600ක් අහිමි වෙයි

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ සියලු කොටස් මිල දර්ශක අගය ඊයේ (26) දිනයේ දී ඒකක 608.48 කින් පහළ…