කොරෝනා එන්නත අනිවාර්ය වන නීති ළඟදීම

කොරෝනා මර්දනය සදහා එන්නත් දෙකම ලබාගැනීම අනිවාර්ය කරන නව නීති කඩිනමින් ගෙන එන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරය…

කොරෝනා එන්නතක් අලෙවි කළ රෝහල් සේවකයකු අත්අඩංගුවේ

 රුපියල් 2,000 ක මුදලකට සයිනොෆාම් කොරෝනා මර්දන එන්නත් අලෙවි කළ ලුනාව දිසා රෝහලේ සුළු සේවකයකු අත්අඩංගුවට…