තෝරාගත් හමුදා රෝහල්වලින් කොරෝනා එන්නත්කරණය හෙට ඇරඹෙයි

කොරෝනා මර්දන එන්නත්කරණ වැඩසටහන වේගවත් කිරීම සඳහා ත්‍රිවිධ හමුදාවට අයත් තෝරාගත් රෝහල්වල හෙට(05) සිට එන්නත්කරණය ආරම්භ…