ඇස්ට්‍රසෙනෙකා එක් මාත්‍රාවක් ගත් අයගේ ප්‍රතිදේහ සති 16කින් පහළට

කොවිෂීල්ඩ් එක් මාත්‍රාවක් පමණක් ලබාගත් පුද්ගලයින්ගේ සති 16කට පසු කාර්යක්ෂම ප්‍රතිදේහ සැලකිය යුතු මට්ටමකින් අඩුවන බව…

කොවිෂීල්ඩ් එන්නතේ  දෙවන මාත්‍රාව ලෙස ෆයිසර් එන්නත

ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා කොවිෂීල්ඩ් එන්නතේ  දෙවන මාත්‍රාව ලෙස ෆයිසර් එන්නත මෙන්ම මොඩර්නා එන්නත ද යොදා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන…

කොරෝනා එන්නත් මිලියනය ලැබීම තරමක් ප්‍රමාද විය හැකියි /අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ

ඉන්දියාවේ සීරම් ආයතනයෙන් ඇණවුම් කළ ඇස්ට්‍රා සෙනෙකා කොවිෂීල්ඩ් එන්නත් මිලියනය මෙරටට ලැබීමේ දී සුළු ප්‍රමාදයක් සිදුවිය…

ඇස්ට්‍රා සෙනෙකා කොවිෂීල්ඩ් එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂ 90 ක් ලංකාවට ගෙන්වීමේ සූදානමක්

ඇස්ට්‍රා සෙනෙකා කොවිෂීල්ඩ් එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂ 90 ක් ගෙන්වීම සදහා ක්‍රමවේදයක් සකසන ලෙස ජනාධිපති ලේකම්වරයාගෙන් උපදෙස්…