කොළඹ 14 ,මරදාන හා පූජාපිටියෙන් අදත් කොරෝනා මරණ 3ක්

කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීම හේතුවෙන් තවත් මරණ 3ක් අද වාර්තා වුණා. මෙසේ මරණයට පත්ව ඇත්තේ කොළඹ…