ඊයේ වැඩිම ආසාදිතයන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන්

කොවිඩ් ආසාදිතව තවත් පුද්ගලයින් 566 ඊයේ (01) දිනයේ මෙරටින් හඳුනා ගැනිණ. යුද හමුදාපති ජෙනරල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා…

පැය 24 තුල ගම්පහින් ආසාදිතයන් 1941ක්

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ කොරෝනා ආසාදිතයින් අද (21) උදෑසන වනවිට ගතවූ පැය 24 ක කාලය තුල 1941 හමු…

ගම්පහින් පැය 24 කදී ආසාදිතයින් 1802ක්

කොවිඩ් දෙවන රැල්ලේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙහි ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව අද (9) උදෑසන වනවිට 77,845 ඉහළ යද්දී පැය 24…

ගතවූ දිනයේ සපුගස්කන්දෙන් ආසාදිතයන් 193 ක්

ගතවූ පැය 24 තුල වැඩිම ආසාදිතයන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා. එම ආසාදිතයන් ගණන 229ක්. ඒ අතරින්…

ගතවූ දිනයේ වැඩිම ආසාදිතයන් ගම්පහින් / මාතරින්

ඊයේ දිනයේ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාවක් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. එම ආසාදිතයින් ගණන 41ක්. මාතර දිස්ත්‍රික්කයෙන්…

ඊයේ වැඩිම ආසාදිතයන් තලංගම , ගම්පහ සහ අක්මීමනින්

ගතවූ දිනයේ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් ,ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවෙන් වාර්තා වුණා. එම සංඛ්‍යාව 77 ක්. ගම්පහින් ආසාදිතයන් 13…

කොළඹ , ගම්පහ , කළුතර පාසල් විවෘත කෙරෙන්නේ මෙහෙමයි – Audio

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් 590න් පාසල් 589ක් සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් 446න් පාසල් 442ක් පෙබරවාරි 15 වන…

ගතවූ තුල පැය 24 වැඩිම ආසාදිතයන් කොළඹින්(480)/ ගම්පහෙන් 86 ක්

ගතවූ පැය 24 තුල කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තාගත ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාවක් වාර්තාවී තිබෙනවා. එම සංඛ්‍යාව 480 ක්. නාරාහේන්පිට,…

අද වැඩිම ආසාදිතයන් ගම්පහින් / නුවර 2 ට / කොළඹ 3 ට

ඊයේ දිනය තුළ කොවිඩ් ආසාදිතයින් 787ක් – වැඩිම පිරිස ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඊයේ (22) දිනය තුළ මෙරටින්…