කොරෝනා ආසාදන ඉහළට /ගර්භනී මව්වරුන්ට පණිවිඩයක්(Audio)

කොරෝනා රෝගී ගර්භනී මාතාවන්ගේ වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරන බව නාරි හා ප්‍රසව විශේෂඥ වෛද්‍ය මහාචාර්ය සනත් ලැනරෝල් මහතා පවසනවා.