කොරෝනා වැළඳුණොත් ගැබිනි මව්වරුන් ඉතා ප්‍රවේසම් විය යුතුයි – විශේෂඥ වෛද්‍ය සනත් ලැනරෝල්

කොරෝනා ආසාදනය වුවහොත් ගැබිණි මව්වරුන් දැඩිව ප්‍රවේසම් විය යුතු බව කාසල් වීදිය මහ රෝහලේ ජ්‍යෙෂ්ඨ විශේෂඥ…