ජනපතිගෙන් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

විදුලිය,ඛනිජතෙල් හා රෝහල් සේවා අත්‍යවශ්‍ය සේවා බව පවසමින් ජනාධිපතිවරයා නව අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර…

වැඩි කළ වැට් බද්දට ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරයි

වැඩි කළ වැට් බදු අද සිට බලාත්මක වන පරිදි ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබේ. ඒ, මුදල්…

ජනාධිපතිවරයාගෙන් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

විවිධ අමාත්‍යාංශ යටතේ ඇති ආයතන සහ කාර්යයන් සංශෝධනය කරමින් ජනාධිපතිවරයා අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.…

ගැසට් නිවේදනයක් බල රහිත කරයි

අසභ්‍ය ප්‍රකාශන තහනම් කිරීම් පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ ගැසට් නිවේදනය බල රහිත කර තිබේ. මේ සම්බන්ධයෙන් සිවිල්…

ටයිල් හා නානකාමර උපාංග ආනයන තහනම ඉවත් කළ ගැසට් නිවේදනය බල රහිතයි

ටයිල් හා නානකාමර උපාංග ආනයනය තහනම් කරමින් පනවා තිබූ ගැසට් නිවේදනය අහෝසි කරමින් මුදල් අමාත්‍යවරයා ඊයේ…

වරාය අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවක් කරමින් ජනපතිගෙන් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සහ එහි සියලු සේවාවන් අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවක් බවට නිවේදනය කරමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ…