වැලිකන්ද තරුණියගේ මරණය ගැන පොලීසියෙන් නිවේදනයක්

කොළඹ ජාතික රෝහලේ පිළිස්සුම් ප්‍රතිකාර ඒකකයේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි අයේෂා කුමුදුනී මියගිය හේතුව සම්බන්ධයෙන් පොලීසිය නිවේදනයක්…