ගිනි කන්ද ,සුනාමිය වැනසූ ටොංගා හී දර්ශන ලැබෙයි(Photos)

හුංගා ටොංගා ගිනි කන්ද පිපිරීම හා ඉන් පසු බලපෑ සුනාමියෙන් ටොංගා දූපත් වෙත සිදුවූ හානිය පිළිබද…

ටොංගා ගිනි කන්ද සිදුකළ දැවැන්ත විනාශය හෙළිවෙයි

මුහුදු පත්ලේ ගිනිකඳු පිපිරීමකින් සහ සුනාමියෙන් පසු ටොංගා දූපත් හී තත්ත්වය පිළිබද මුල්වරට කරුණු අනාවරණ වී…

ඉන්දුනීසියාවේ මාරක ගිනි කන්ද සක්‍රීයයි

ඉන්දුනීසියාවේ දරුණුතම ගිනි කන්දක් වන මෙරාපි ගිනි කන්ද සක්‍රීය වී තිබෙනවා. ඉන්දුනීසියාවේ ජාවා දුපත්වල  පිහිටා ඇති…