ගිරිතලේ මරණය බූස්ටර් එන්නත නිසාදැයි සොයා පරීක්ෂණයක්

බුස්ටර් එන්නත් මාත්‍රාවක් ලබා ගත් පුද්ගලයෙකු මියගිය බව කියන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ ආරම්භ වී තිඛෙනවා. අද…