පානදුරේ දී වෙඩිල්ලෙන් බේරුණු ගිලන් රථ රියදුරා අත්අඩංගුවට

පානදුර මූලික රෝහල ඉදිරිපිට වෙඩිතැබීමේ සිද්ධියට අදාල පැමිණිලිකාර ගිලන් රථ රියදුරා අද (03) අත්අඩංගුවට ගත්බව කළුතර…