ගොල්ෆ් ශූර ටයිගර් වුඩ්ස් අනතුරක / පාදයකට බරපතල හානි

සුප්‍රසිද්ධ අමෙරිකානු ගොල්ෆ් ක්‍රීඩක ටයිගර් වුඩ්ස් කැලිෆෝනියා ප්‍රාන්තයේ ලොස් ඇන්ජලීස් හීදි රිය අනතුරකට ලක්ව තිබෙනවා. ලොස්…