10 වැනිදා තෙක් ‘ගෝඨාගෝගම’ අරගල භූමියේ ඉවත් කිරීමක් නෑ/ නීතිපතිගෙන් ප්‍රතිඥා

නිසි නීතිමය ප්‍රතිපාදන අනුගමනය කිරීමකින් තොරව ලබන 10 වනදා තෙක් ගාලු මුවදොර ගෝඨාගෝගම අරගල භූමියේ පවතින…

හිටපු අගමැතිගේ ආරක්ෂක අංශ අධ්‍යක්ෂවරයා CID යට කැදවයි

ගෝඨාගෝ ගම සහ මයිනාගෝ ගම සාමකාමී අරගලයට පහරදීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ ලබා ගැනීමට හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය ආරක්ෂක…

කූඩාරම් කැඩූ පොලිසියේ වෑයම පරදී / ගාලුමුවදොරින් යළි කූඩාරම් ළඟාවෙයි

අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය ඉදිරිපිට ඉදිකර තිබූ වේදිකා සහ කූඩාරම් කිහිපයක් පොලිස් නිලධාරීන් විසින් ඉවත් කිරීමෙන් පසු ගාලු…