කොරෝනා වැළඳුණු අයට දීර්ඝ කාලීනව බලපාන රෝග ලක්ෂණ 9ක්

කොවිඩ් 19 වයිරසය ආසාදනය වීමෙන් පසු දින 90- 180 අතර කාලයක් පවතින දීර්ඝකාලීන රෝග ලක්ෂණ 9ක්…

එන්නත්කරණයෙන් ප්‍රතිශක්තිය වර්දනය වී ඇත්දැයි සොයා පරීක්ෂයක්

මෙරට දැනට භාවිත වන කොරෝනා මර්දන එන්නත් මගින් ප්‍රතිශක්තීකරණය වර්දනය වී ඇත්දැයි සොයා බැලීමට විශේෂ පරීක්ෂණයක්…