මහින්ද නියමිත වෙලාවේ සමුගත්තා නම් වඩා හොඳයි / චමල් රාජපක්ෂ

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති ධූර කාල දෙක අවසන්වීමෙන් පසු සමු ගත්තේ නම්  මීට  වඩා හොඳ බවත් …

ඇමැති චමල්ටත් කොවිඩ්

වාරිමාර්ග අමාත්‍ය, රාජ්‍ය ආරක්ෂක, ආපදා කළමනාකරණ සහ ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතාටද කොවිඩ් වයිරසය…

සිංහරාජයේ වැව් දෙකක් හදන කතාව ගැන ඇමති චමල්ගෙන් පැහැදිලි කිරීමක්

සිංහරාජ රක්ෂිතය සීමාව ආසන්නයේ වැව් ඉදිකිරීම ව්‍යාපෘතික යෝජනාවක් පමණක් බව වාරිමාර්ග අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතා නිවේදනයක්…