ලංකාවේ චීන කොළනියක් බිහිනොවිය යුතුයි / පූජ්‍ය ඕමල්පේ සෝභිත හිමි

මෙරට භූමිය විදෙස් රටවලට බදුදීමට හෝ විකිණීමට වසර කිහිපයක් සඳහා බලයට පැමිණෙන රජයකට කිසිදු අයිතියක් නොමැති…