පනතට අනුව ඡන්දය පවත්වනවා – මැතිවරණ කොමිසමෙන් අධිකරණයට ප්‍රතිඥාවක්

නාමයෝජනා කැදවීම අවසන් වීමෙන් පසු පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම් පනතට අනුකූලව ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීමට පියවර ගන්නා…

හදිසි මැතිවරණ සූදානමක් / මුදල් ඇමති හෙළිකරයි

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ පක්‍ෂයේ අපේක්‍ෂාව හැකි ඉක්මණින් ඡන්දයකට යෑම බව මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්‍ෂ මහතා…