ඉන්ධන අඩු කළානම් විදුලි ගාස්තුත් අඩු කරන්න /ජනක රත්නායක ලිපියක් යවයි

ඉන්ධන මිල පහත දැමීමට සමගාමීව විදුලි ගාස්තුව අඩු කළ හැකි ආකාරය පිළිබඳව ඉතා ඉක්මනින් කොමිසම දැනුවත්…

උපයෝගීතා කොමිසමේ සභාපති පන්නන චෝදනා පත්‍රය යවයි

තමන් සභාපති ධුරයෙන් ඉවත් කිරීමට යෝජිත කරුණු පිළිබඳ මේ වනවිට නිල වශයෙන් දැනුම්දීමක් සිදුකර ඇතැයි මහජන…

උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපතිට චෝදනා 14ක්

මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායකට එරෙහිව කරුණු දහහතරකින් යුක්ත චෝදනා පත්‍රයක් ඉදිරිපත් කිරීමට විදුලිබල හා…

ජනක පන්නන්න සියල්ල සූදානම් – කංචන

මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක මහතා එම තනතුරෙන් ඉවත් කිරීමට අවශ්‍ය නීතිමය කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරමින්…

විදුලි ගාස්තු වැඩි කිරීමට තවමත් අවසර දී නැහැ / මහජන උපයෝගිතා කොමිසම

විදුලි බිල වැඩකිරිමට මෙතෙක් මහජන උපයෝගිතා කොමිසම කිසිදු අවසරයක් ලබාදි නොමැති බව ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා…