පාස්කු ප්‍රහාරයට අදාළ කාදිනල් හිමිගේ පෙත්සම සලකා බැලීමට තීරණයක්

2019 අප්‍රේල් 21 පාස්කු ඉරුදින ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය පිළිබඳව සොයාබැලීම සඳහා පත්කළ ජනාධිපති කොමිසම නිකුත් කළ නිර්දේශ…