රන්ජන්ට සමාව දී නිදහස් කරන්න / විපක්ෂනායක ජනපතිට ලියයි

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී , රන්ජන් රාමනායක මහතාට ජනාධිපති සමාවක් ලබා දෙන්නැයි ඉල්ලමින් විපක්ෂනායක, සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා…

දුමින්දට දුන් සමාව යළි හරවන්න බෑ / ආචාර්ය නිහාල් ජයවික්‍රම

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුමින්ද සිල්වාට ජනාධිපති සමාව ලබාදීමේ තීරණය නැවත ආපසු හැරවීමේ හැකියාවක් නැති බව ව්‍යවස්ථා…