ජමාල් කෂෝගි ඝාතන චෝදනා මත අමෙරිකානු / සවුදි මිත්‍රත්වය අනතුරේ

වොෂින්ටන් පෝස්ට් පුවත්පතේ හිටපු මාධ්‍යවේදියකු වූ ජමාල් කෂෝගි ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලැබූ සවුදියේ ඔටුන්න හිමි කුමරුට…