ජර්මනිය , ප්‍රංශය හා ඉතාලියත් ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නත අත්හිටුවයි

යුරෝපයේ ප්‍රධානතම රටවල් වන ජර්මනිය , ප්‍රංශය හා ඉතාලිය ද ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනිකා කොරෝනා මර්ධන එන්නත ලබාදීම…

ආසියාවේ නාවික බලය ගැන ජර්මනියේ අවදානය

දකුණු ආසියානු කලාපය තුල සිය මිත්‍ර රටවල් සමග යුධ සබදතා වර්ධනය කර ගැනීමට ජර්මනිය තීරණය කර…