ලංකාවේ ජාතික ධජය පාපිස්සට දැමූ චීන නිෂ්පාදකයා ගැන විස්තර සොයයි

මෙරට ජාතික ධජය ඇතුළත් කර නිෂ්පාදනය කරමින් අන්තර්ජාලය හරහා අලෙවි කරමින් ඇති පාපිස්නා සම්බන්ධයෙන් පළවු වාර්තා…

ජාතික ධජයේ සිංහ රූපයට ළගදීම වෙනසක්

දැනට භාවිතයේ පවතින ජාතික ධජයේ සිංහ රුව සංශෝධනය කිරීම සඳහා පියවර ගනිමින් සිටින බව ආරක්ෂක ලේකම්,විශ්‍රාමික…