ජැක්සන් ඇන්තනීට තවත් සැත්කමක්

අනුරාධපුර තලාව ප්‍රදේශයේ දී අනතුරකට ලක්ව තුවාල ලැබූ ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී ජැක්සන් ඇන්තනීට සැත්කමක් සිදුකර තිබෙනවා.…

ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී ජැක්සන් ඇන්තනී දැඩි සත්කාර ඒකකයට

රිය අනතුරකට ලක් වූ ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී ජැක්සන් ඇන්තනී සැත්කමකින් අනතුරුව කොළඹ ජාතික රෝහලේ දැඩි සත්කාර…

ජැක්සන් ඇන්තනී හා පියුමි හංසමාලි මළයාලම් සිනමා පටයක / නොවැම්බර් 16 සිට ලොව පුරා

ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී ජැක්සන් ඇන්තනී සහ පියුමි හංසමාලී මලයාලම් සිනමා පටයකට රංගන දායකත්වය ලබා දී තිබෙනවා.…