චීනයේ හිටපු ජනපති ජියැන්ග් සෙමින් ,මිය යයි

චීනයේ හිටපු ජනාධිපතිවරයෙක් වූ ජියැන්ග් සෙමින් (Jiang Zemin) අභාවප්‍රාප්ත වී තිබේ. මිය යන විට ඔහු 96…