ලංකාව සම්බන්ධ ,ජීනීවා මානව හිමිකම් සැසිවාරයේ විශේෂ සැසිය ඇරඹෙයි

ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් සකස් කළ නව යෝජනාව ඉදිරිපත් කෙරෙන එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිල විශේෂ සැසිය…