ජන්දය තියන්න IMF දුන්න මුදල් ගන්න / ජී එල් පීරිස් ඉල්ලයි -Audio

පළාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා අවශ්‍ය මුදල් ආණ්ඩුව විසින් ලබා නොදුන්න ද වෙනත් කටයුතු සඳහා ප්‍රමාණවත් මුදල්…

ජී.එල්., ඩලස් ඇතුළු පොහොට්ටු මන්ත්‍රී කණ්ඩායමක් විපක්ෂයට

රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ සභාපති ජී.එල්. පීරිස් ප්‍රමුඛ මන්ත්‍රී කණ්ඩායමක්  පාර්ලිමේන්තුවේ විරුද්ධ පක්ෂයේ අසුන් ගැනීමට තීරණය…

ආණ්ඩුව තුල සිටිමින් විවේචන බෑ / පොදුජන පෙරමුණේ සභාපති (Audio)

ආණ්ඩුව තුල සිටිමින් ආණ්ඩුව විවේචනය කිරීමේ අයිතියක් මැති ඇමතිවරුන්ට නොපවතින බව , ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ…

පාසල් ගුරුවරුන්ට ලබන මාසයේ කොරෝනා එන්නත්

පාසල් ගුරුවරුන්ට කොරෝනා එන්නත් ලබාදීම ලබන මාසයේ සිදුකරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී එල් පීරිස් මහතා…