ජනපති ඡන්දය නිසා පොහොට්ටුව ‍දෙකට බෙදේ

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ලේකම් සාගර කාරියවසම් මහතාගේ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් කරුණු පැහැදිලි කිරීමක් ඉල්ලමින් එම පක්ෂයේ…