ලොවක් හිනැස්සූ ජෝයා බෝර්ජා මිය යයි(VIDEO)

ලොව පුරා සමාජ මාධ්‍ය තුල ප්‍රකටව සිටි හාස්‍යජනක සංකේතයක් ලෙස සැලකෙන ස්පාඤ්ඤ ජාතික ජුවාන් ජෝයා බොර්ජා…