පාසල් සිසුන් 70 කට කොරෝනා / ලංකා ගුරු සංගමය කියයි

පාසල් සිසුන් හැත්තෑ දෙනකුට පමණ මේ වන විට කොරෝනා වෛරසය වැලඳී ඇතැයි ලංකා ගුරු සංගමයේ ප්‍රධාන…