පකිස්ථානයේ ටික් ටොක් තහනම්

පකිස්ථානය තුල ටික් ටොක් කෙටි වීඩියෝ සේවාව තහනම් කිරීමට එරට අධිකරණය නියෝග කර තිබෙනවා. ඒ හරසුන්…

ටික් ටොක් සමාගමට යුරෝපයෙන් දඩ නියමවීමේ අවදානමක්

ලෝකයේ ප්‍රකට කෙටි වීඩියෝ යෙදුමක් වන ටික් ටොක් සේවාව යුරෝපය තුල දඩ මුදලකට හෝ තහනමකට ලක්වීමේ…

පකිස්ථානයේ ටික් ටොක් තහනම තරුවට රට එපා කරයි

චීනයේ නිර්මාණය කළ ලෝ ප්‍රකට ටික් ටොක් සමාජ මාධ්‍ය යෙදුම පාකිස්තානය විසින් තහනම් කර දින කිහිපයකට…

ටික් ටොක් , දරුවන්ට මාරාන්තිකයි /තරුණියන්ට අනතුරුදායකයි

ටික් ටොක් යෙදවුම හරහා දරුවන්ට මාරාන්තික බලපෑමක් එල්ල කරන බව ඉතාලි පොලිසිය ඉදිරිපත් කළ වාර්තාවක් උපුටා…