සුපිරි ටෙනිස් තරුවට වසර 3 කට ඕස්ට්‍රේලියාව තහනම් ?

වීසා ගැටලුවක් හේතුවෙන් ඔස්ට්‍රේලියාවට ඇතුලුවීමට ඉඩ නොදුන් ටෙනිස් ක්‍රීඩක Novak Djokovic නඩු විභාගයෙන් ජය ලැබුවද ඕස්ට්‍රේලියානු…

සුපිරි ටෙනිස් තරු දෙකක් ලංකාවේ නිපදවූ ටී ෂර්ට් පැළද අවසන් මහා තරගයේ

මෙල්බර්න් හි පැවති ඕස්ට්‍රේලියානු ටෙනිස් ශූරතාවලියේ විවෘත පිරිමි අවසන් තරඟයට ඊයේ එක්ව සිටි නොවාක් ජොකොවිච් සහ…