ටෙලිකොම් ගැන මුදල් අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයාගෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ප්‍රතිඥාවක්

ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාගමේ රජයට අයත් කොටස් ජුනි මස 15 වනදා තෙක් විකුණන්නේ නැති බවට මුදල්…

විකුණන්න යන ටෙලිකොම් ලංකාවේ දෙවන විශාලතම සමාගම බවට පත්වෙයි

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ ලැයිස්තුගත සමාගම් හි වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය අනුව, දෙවැනි විශාලතම සමාගම බවට ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම්,…

ටෙලිකොම් සහ ලංකා හොස්පිටල්ස් සමාගම්වල රජය සතු කොටස් විකිණීමට කැබිනට් අනුමැතිය

ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් පීඑල්සී සහ ලංකා හොස්පිටල්ස් පීඑල්සී යන සමාගම්වල රජය සතු කොටස් හිමිකාරීත්වය විකුණා දැමීමට…