මන්ත්‍රී ඩයනා ගමගේට එරෙහිව පරීක්ෂණයක්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ඩයනා ගමගේ බ්‍රිතාන්‍ය පුරවැසියකුව සිටිමින් ආගමන විගමන පාලකවරයා වෙත අසත්‍ය තොරතුරු ඉදිරිපත් කර විදේශ…