ට්‍රම්ප්ගේ ,මහල් 34ක් උස ට්‍රම්ප් ප්ලාසා ගොඩනැගිල්ල පුපුරුවා ඉවත් කරයි – Video

අමෙරිකාවේ ,නිව් ජර්සි හි වෙරළ ආසන්නයේ පිහිටි, හිටපු අමෙරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ට අයත් ට්‍රම්ප් ප්ලාසා සහ…