සවුදියට එල්ලවූ හව්ති ඩ්‍රෝන ප්‍රහාරයෙන් ලාංකිකයකුටත් තුවාල

යේමන දේශසීමා ආසන්නයේ පිහිටි සෞදි අරාබියේ ගුවන් තොටුපළක් ඉලක්ක කර ගනිමින් හවුති කැරලිකරුවන් විසින් එල්ල කරනු…