තලවකැලේ තවත් 120ක් පී.සි.ආර් පරික්ෂණයට

හුදකලා කර ඇති තලවකැලේ තේ පර්යේෂණ ආයතන සහ සෙන් කුම්බ්ස් වතු යායේ ආශ්‍රිතයින් 120 දෙනෙකු පී.සි.ආර්…

තලවකැලේ තේ පර්යේෂණ ආයතනයේ PCR 40කින් 30කට කොරෝනා

තලවකැලේ, ලිදුල තේ පර්යේෂණ ආයතනයේ විද්‍යාඥයින් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ 30 දෙනෙකුට ‘කොවිඩ්- 19’ වෛරසය අසාදනය වී…