ස්ථිර තැපැල් ලිපින ඉල්ලා වතු කම්කරුවන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට

මෙරට වතු කම්කරුවන් සඳහා ස්ථිර ලියාපදිංචි තැපැල් ලිපින ලබා දීමට පියවර ගන්නා ලෙස රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යවරයා…

තැපැල් සේවාව අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් කරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

තැපැල් සේවය අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත් කරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ. එහි දැක්වෙන්නේ අත්‍යවශ්‍ය…

වර්ජනයේ නිරත තැපැල් සේවකයින්ට රතු නිවේදනයක්

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සේවයට වාර්තා නොකළහොත් වර්ජනයේ නිරත තැපැල් සේවකයින් සේවය අතහැර ගියා සේ සලකා…

”අපි ඒ නීතියට යටත් වෙන්නෙ නැහැ…” – ලංවිම වෘත්තිය සමිති

වරාය, ඉන්ධන, තැපැල්, ප්‍රවාහන සහ රජයේ බැංකු ඇතුළු ආයතන කිහිපයක් අත්‍යවශ්‍ය සේවා බවට පත්කරමින් අතිවිශේෂ ගැසට්…

සීමාවන්ට යටත්ව තැපැල් කටයුතු දිගටම – නියෝජ්‍ය තැපැල්පති

දිවයින පුරා තැපැල් කටයුතු සීමාවන්ට යටත්ව සිදු කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා. නියෝජ්‍ය තැපැල්පති තුසිත හුලංගමුව මහතා…