තිරිගු පිටි කිලෝවක් 40කින් ඉහළට

බේකරි නිෂ්පාදන සදහා යොදා ගන්නා සහ අනෙකුත් ආහාර පිලියෙල කිරිම සදහා යොදා ගන්නා තිරිගු පිටි කිලෝවක්…

ගෑස්, කිරිපිටි ,තිරිගු පිටි හා සිමෙන්ති පාලන මිල ගණන් ඉවතට

ගෑස්, කිරිපිටි ,තිරිගු පිටි හා සිමෙන්ති පාලන මිල ගණන් ඉවත් කිරීමට ඊයේ පැවති විශේෂ කැබිනට් හමුවේදී…

ගෑස් සහ තිරිගු පිටි මිල වැඩි කරන්නත් ඉල්ලීම්

ගෑස් මිල සහ තිරිගු පිටි මිල වැඩි කිරීම සම්බන්ධයෙන් ද යෝජනා ඉදිරිපත් වී තිඛෙනවා. වෙළද අමාත්‍ය…